’సెవెంత్-డే అడ్వెంటిస్ట్ చర్చిలోని సభ్యుల దీర్ఘాయువు అనే అంశం పై పాత్ఫైండర్ల యొక్క అభిప్రాయాలు

’సెవెంత్-డే అడ్వెంటిస్ట్ చర్చిలోని సభ్యుల దీర్ఘాయువు అనే అంశం పై పాత్ఫైండర్ల యొక్క అభిప్రాయాలు

ఈ మునుపటి అనేక బ్లాగులలో(సీర్శిక పట్టీలలో);ఉదాహరణకి: “ది లీకీ బకెట్”: దేవాలయ సభ్యుల హాజరు తగ్గింపు పరిశీలింపు: తొలి ప్రేమ:  చర్చిని విడిచి వెళ్ళిన ’సెవెంత్-డే అడ్వెంటిస్ట్ సభ్యుల ప్రారంభ అనుభవాలు: కోల్పోయిన సభ్యుల కొరకు అన్వేషణ : అనే వివిధ అంశాలను పరిశీలించాము. ఏదేమైనా, చర్చి పట్ల జీవితకాల నిబద్ధత కోసం ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు యువతను ప్రభావితం చేసే  కొన్ని నిర్దిష్ట  పోకడలు ఉన్నాయి. 2019 లో విస్కాన్సిన్‌ లోని  ఆస్కాష్‌లో జరిగిన చోసెన్ ఇంటర్నేషనల్ పాత్‌ఫైండర్

Long right arrow Read More

అడ్వెంటిస్ట్ ఆరోగ్య సందేశం: ప్రపంచం అంతటికి అందించే అవకాశం

ప్రజలు మిమ్మల్ని స్తుతించనివ్వండి, దేవా; ప్రజలందరూ మిమ్ము స్తుతించనివ్వండి. అన్ని దేశాలు దేవునియందు సంతోషించి ఆనందంగా పాడనివ్వండి: నీవు ప్రజలకు నీతిగా తీర్పు తీర్చుతావు మరియు భూమిపై ఉన్న దేశాలను పరిపాలించు. సేలా. ప్రజలు మిమ్మల్ని స్తుతించనివ్వండి, దేవా; ప్రజలందరూ మిమ్ము స్తుతించనివ్వండి కీర్తనలు 67: 3-5 (కెజెవి) ఏడవ దిన చర్చి సభ్యులు, ప్రపంచం అంతటిలో “బైబిలును అంతిమ అధికారం కలిగి ఉన్న క్రైస్తవుల కుటుంబం” అని గర్వపడతారు-మంచి కారణంతో! 2020 చివరి నాటికి,చర్చి 13

Long right arrow Read More

పశ్చిమ-మధ్య ఆఫ్రికా విభాగంలో మిషన్ మరియు యూత్ లీడర్‌షిప్ ప్రోగ్రామింగ్‌లో యువత పాల్గొనడం

మా చివరి బ్లాగులో, దక్షిణ ఆసియా-పసిఫిక్ విభాగంలో నిర్ణయం తీసుకోవడంలో యువత మరియు యువకుల పాత్రను మేము చూశాము; చర్చి సంస్థ యొక్క వివిధ స్థాయిలలో నాయకత్వ ప్రోగ్రామింగ్ ఉనికిని కూడా మేము పరిశీలించాము. ఈ బ్లాగులో, వెస్ట్-సెంట్రల్ ఆఫ్రికా డివిజన్ (WAD) లో ఇలాంటి సర్వే ప్రశ్నలను అన్వేషిస్తాము.

Long right arrow Read More