చర్చిలో వికలాంగుల ప్రమేయం (పార్ట్ 1)

బ్లాగ్ జనవరి 26, 2022

కన్ను చేతితో, “నాకు నువ్వు అవసరం లేదు” అని చెప్పలేవు, అదేవిధంగా తల మళ్లీ పాదాలకు “నాకు నీ అవసరం లేదు” అని చెప్పదు. దీనికి విరుద్ధంగా, బలహీనంగా అనిపించే శరీర భాగాలు చాలా అవసరం, మరియు మనం తక్కువ గౌరవప్రదంగా భావించే శరీర భాగాలపై మనం ఎక్కువ గౌరవాన్ని అందిస్తాము మరియు మన ప్రదర్శించలేని భాగాలను ఎక్కువ నమ్రతగా చూస్తాము, కాని
మనం మరింత ప్రదర్శించదగిన భాగాలకు అది అవసరం లేదు. కానీ దేవుడు శరీరాన్ని కూర్చాడు, లేని భాగానికి ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తాడు, శరీరంలో విభజన ఉండకూడదు, కానీ అవయవాలు ఒకదానికొకటి ఒకే విధమైన శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాయి. ఒక అవయవం బాధపడితే, అన్ని అవయవాలు కలిసి బాధపడతాయి; ఒక సభ్యుడు (అవయవం) గౌరవించబడినట్లయితే, అందరూ కలిసి సంతోషిస్తారు. (1 కొరింథీయులు 12:21–26, ESV)

1 కొరింథీయులకు 12లో, క్రైస్తవులుగా మనం ఒకరికొకరు అభిప్రాయములను తెలుపుకొనుచు, పరస్పరం ఒకరి మీద ఇంకొకరు ఆధారపడవలసిన విధానాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తోంది. ప్రతి అవయవము తన వంతు పని తను చేయవలసి ఉంటుంది, తద్వారా శరీరం మొత్తంగా అభి వృద్ధి చెందుతుంది. మరి ఒక సభ్యునికి ఏదో ఒక అంగ వైకల్యం ఉన్నప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుంది?

గుర్తు చేయుటకు గాను, 2017–2018 గ్లోబల్ చర్చ్ మెంబర్ సర్వే(ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణలో) (2017–18 GCMS) ప్రపంచవ్యాప్తంగా 60,040 మంది ప్రతివాదులు ఆ ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారని నిర్ధారించారు:

 • 1.3% చెవిటివారు;
 • 2.5% మరొక వినికిడి సంబంధిత వైకల్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు;
 • 2.2% మందికి చలన వైకల్యం ఉంది;
 • 5.8% మందికి దృష్టి వైకల్యం ఉంది;
 • 1.7% మందికి అభిజ్ఞా వైకల్యం ఉంది;
 • 1.3% మందికి ప్రసంగం లేదా మాట్లాడే వైకల్యం ఉంది; మరియు
 • 2.8% మంది మరొక రకమైన వైకల్యాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు నివేదించారు (అంటే, “ఇతర”).

2017–18 GCMS డేటాను వైకల్యం ఉన్న వారితో పాటు లేని వారితో పోల్చినప్పుడు, వైకల్యం ఉన్నట్లు నివేదించిన సభ్యులు సబ్బాత్‌లో చర్చి కార్యకలాపాల శాఖలో దాదాపుగా వైకల్యం లేని వారితో సమానంగా సహాయం చేసారు.

 • వైకల్యం ఉన్నవారిలో 11% మంది సబ్బాత్‌లో నెలకు ఒకసారి చర్చి పరిచర్యలో సహాయం చేసినట్లు నివేదించారు (వైకల్యం లేనివారిలో 10% మందితో పోలిస్తే)
 • వైకల్యం ఉన్నవారిలో 14% మంది దాదాపు ప్రతి వారం సహాయం చేసినట్లు పంచుకున్నారు (వైకల్యం లేనివారిలో 15% మందితో పోలిస్తే)
 • వైకల్యం ఉన్నవారిలో 32% మంది ప్రతి వారం లేదా అంతకంటే ఎక్కువసార్లు సహాయం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు (వైకల్యం లేనివారిలో 36% మందితో పోలిస్తే)

ఏదో ఒక విధమైన వైకల్యం ఉన్నట్లు నివేదించిన ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరు (19%) వారు సబ్బాత్ నాడు చర్చి పరిచర్యలో ఎప్పుడూ పాల్గొనలేదని పంచుకున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఎప్పుడూ చర్చి పరిచర్యలో పాల్గొనే వారి సంఖ్య, అదే విధంగా ఏ విధమైన వైకల్యం లేకున్నప్పటికి, ఎప్పుడూ సబ్బాత్ నాడు చర్చి పరిచర్యలో పాల్గొనని వారి సంఖ్యకి (16%) పరస్పర సంబంధం ఉన్నట్లు సూచిస్తుంది. దీన్నిబట్టి చూస్తే, బహుశా వైకల్యం కలిగి ఉండటం (చాలామంది ఊహించే విధంగా) పరిచర్యకు పెద్ద అవరోధంగా ఉండదని సూచిస్తుంది.

2017-18 GCMS (ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణలో) ఫలితాలు చూపింన విధంగ వారంలో చర్చి పరిచర్య శాఖలో పాల్గొన్న వారిలో వైకల్యం ఉన్నవారి సంఖ్యకు మరియు వైకల్యం లేని సభ్యుల సంఖ్యకు దగ్గర సంబంధం ఉన్నట్లు కూడా చూపించాయి.

 • వైకల్యం ఉన్నవారు మరియు వైకల్యం లేనివారిలో 10% మంది వారంలో నెలకు ఒకసారి చర్చి మంత్రిత్వ శాఖలో సహాయం చేస్తారు
 • వైకల్యం ఉన్నవారిలో 11% మంది దాదాపు ప్రతి వారం సహాయం చేసినట్లు నివేదించారు (వైకల్యం లేనివారిలో 12% మందితో పోలిస్తే)
 • వైకల్యం ఉన్నవారిలో 27% మంది ప్రతి వారం లేదా అంతకంటే ఎక్కువసార్లు సహాయం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు (వైకల్యం లేనివారిలో 28% మందితో పోలిస్తే)

2017–18 GCMS (ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణ) కూడా ఇలా చూపించింది:

 • వైకల్యం ఉన్న సభ్యులు (61%) వైకల్యం లేనివారు (61%) వారి చర్చి నిర్వహించే చిన్న సమూహానికి నెలకు ఒకసారి లేదా అంతకంటే ఎక్కువసార్లు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది.
 • రెండు గ్రూపుల్లోని 19-20% సభ్యులు అంతకు ముందు సంవత్సరంలో ఎప్పుడూ చిన్న గ్రూప్ సమావేశానికి హాజరు కాలేదు.
 • వైకల్యం ఉన్న సభ్యులు (64%) వైకల్యం లేని వారి కంటే (63%) వారి చర్చిలో నెలకు ఒకసారి లేదా ఎక్కువసార్లు ప్రార్థన సమావేశానికి హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది.
 • వైకల్యం ఉన్నవారిలో 40% మంది తాము ప్రతి వారం లేదా అంతకుముందు 12 నెలల కాలంలో చర్చి ప్రార్థన సమావేశానికి హాజరయ్యామని చెప్పడం ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది. ఇది ఏ వైకల్యం లేని సమూహంలో కంటే కొంచెం ఎక్కువ.

వైకల్యం ఉన్న చర్చి సభ్యులు చర్చి పరిచర్యలో పాల్గొనడం మరియు చర్చి కార్యక్రమాలకు హాజరవడం విలువను కనుగొంటారని ఈ వీక్షణ స్పష్టం చేస్తుంది. వారు క్రీస్తు శరీరంలోని భాగాలుగా విలువైనదిగా ఉండాలని కోరుకుంటారు మరియు వైకల్యం లేని వారిలాగే పాల్గొనాలని కోరుకుంటారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, వైకల్యం ఉన్నవారిలో మూడింట ఒక వంతు మంది మునుపటి సంవత్సరంలో సబ్బాత్ రోజున చర్చి పరిచర్యలో ఒకటి లేదా రెండుసార్లు సహాయం చేయలేదని చర్చి విస్మరించకూడదు. ఇంకా ఎక్కువ మంది (44%) వారంలో చర్చి మంత్రిత్వ శాఖలో ఎప్పుడూ లేదా ఒకటి లేదా రెండుసార్లు సహాయం చేయలేదు. మరియు నాల్గవ వంతు కంటే కొంచెం ఎక్కువ మంది ఎప్పుడైనా ప్రార్థన సమావేశాలకు రెండుసార్లు కంటే ఎక్కువ హాజరు కాలేదు. వారిలో దాదాపు మూడింట ఒక వంతు (31%) కూడా చిన్న సమూహానికి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు కంటే ఎక్కువ హాజరు కాలేదు. ఒక స్థానిక చర్చి వైకల్యం ఉన్నవారికి లేదా అది అవసరం లేని వారికి ఎలా సహాయం చేస్తుంది మరియు చర్చి కార్యక్రమాలలో చేర్చబడుతుంది? క్రీస్తు శరీరంలోని సభ్యులందరినీ ఆయన సేవలో సమీకరించడానికి మీ చర్చి ఉపయోగించే కొన్ని మార్గాలు ఏమిటి? అడ్వెంటిస్ట్ చర్చి అనేది సురక్షితమైన, సమ్మిళిత వాతావరణంలో ఉండగలదని మేము ఆశిస్తున్నాము మరియు ప్రార్థిస్తున్నాము, ఇక్కడ సభ్యులందరూ ప్రశంసించబడతారు మరియు పాల్గొనడానికి ఒక స్థలాన్ని కనుగొనవచ్చు.

మీరు ఈ బ్లాగ్‌లో వికలాంగుల గురించి మరింత సమాచారాన్ని కనుగొనవచ్చు: https://www.adventistresearch.info/disabilities-and-seventh-day-adventist-church/

మొత్తం నమూనాపై మరిన్ని పరిశోధన ఫలితాల కోసం దయచేసి Meta-Analysis report (మెటా-విశ్లేషణ నివేదికను చూడండి).


Institute of Church Ministry ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చర్చి మినిస్ట్రీ సహకారంతో రూపొందించబడి

01-26-2022న ASTR ( ద్వారా ప్రచురించబడింది