పాస్టర్ మరియు పెద్దల సందర్శనలు: ప్రపంచ డేటా (అంశాలు) మరియు పోకడలు

బ్లాగ్ మార్చి 15, 2023

మీలో ఎవరైనా అనారోగ్యంతో ఉన్నారా? అతను చర్చి యొక్క పెద్దలను పిలవనివ్వండి, మరియు పెద్దలు అతని తలపై
చేతులు వేసి ప్రార్థన చేసి, ప్రభువు నామంలో అతనికి నూనెతో అభిషేకం చేయనివ్వండి. – జేమ్స్ 5:14 (ESV)

చర్చి సభ్యుల సందర్శన పాస్టర్లకు, పెద్దలకు మరియు ఇతర సంఘ నాయకులకు చాల ముఖ్యమైన పని. సందర్శనకు సంబంధించిన పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉండవచ్చు, ఈ నాయకులు వారు సందర్శించే వారితో తరచుగా ప్రార్థించడం మరియు లేఖనాలను పంచడం ద్వారా పరిచర్య చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి

పాస్టర్ల సందర్శనాలు

2017–2018 ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణ బృందం (2017–18 GCMS) చర్చి యొక్క శరీర భాగంగా చర్చి సభ్యుల అనుభవాలను అంచనా వేసింది. గత సంవత్సరంలో ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రాంతం లో సభ్యులను వారి పాస్టర్ ఎంత తరచుగా వారిని సందర్శించారు అనేదానిపై పరిశోధన సాగించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ప్రతి ఐదుగురు (17%) కంటే తక్కువ మంది ప్రతివాదులు గత 12 నెలల్లో, వారి పాస్టర్ దాదాపు ప్రతి వారం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ తరచుగా వారిని సందర్శించినట్లు నివేదించారు. మరో 20% మంది తమ పాస్టర్ తమను నెలకు ఒకసారి లేదా త్రైమాసికానికి ఒకసారి సందర్శించారని పంచుకున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, (25%) సభ్యులు గత సంవత్సరంలో, వారి పాస్టర్ ఒకటి లేదా రెండుసార్లు మాత్రమే వారిని సందర్శించారని మరియు మూడవ వంతు (38%) మంది ప్రతివాదులు తమ పాస్టర్ నుండి ఎటువంటి సందర్శనలను స్వీకరించలేదని నివేదించారు.

ఈ అంశాలు క్రాస్-టేబుల్ చేయబడినప్పుడు మరియు డివిజన్ ద్వారా పరిశీలించబడినప్పుడు, దక్షిణాసియా డివిజన్ (SUD)లోని ప్రతివాదులు మత సంబంధ సందర్శనల సగటు రేట్ల కంటే చాలా ఎక్కువగా నివేదించారు; 70% మంది ప్రతివాదులు తమ పాస్టర్ నుండి దాదాపు ప్రతి వారం లేదా చాలా తరచుగా సందర్శిస్తున్నారని నివేదించారు, 17% మంది వారానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ సందర్శనలు పొందుతున్నారు! మత సంబంధ సందర్శనలను ప్రభావితం చేసే అనేక అంశాలు సాంస్కృతిక నిబంధనలతో ముడిపడి ఉన్నప్పటికీ, ఈ విభాగంలోని పాస్టర్లు చర్చి కార్యక్రమాలకు వెలుపల తమ సభ్యులతో సమయం గడపడానికి బలమైన నిబద్ధతను కలిగి ఉన్నారని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

ఆసక్తికరంగా, ఉత్తర అమెరికా విభాగం (NAD) నుండి ప్రతివాదులు గత సంవత్సరంలో ఎటువంటి మతసంబంధమైన సందర్శనలను స్వీకరించని అత్యధిక స్థాయి (64%)ని నివేదించారు, దక్షిణ పసిఫిక్ విభాగం (SPD) (54%) మరియు దక్షిణాఫ్రికా-ఇండియన్ సముద్ర విభాగం (SID) (52%). మళ్ళీ, ఇందులో ఎక్కువ భాగం సంస్కృతికి ఆపాదించబడినప్పటికీ, సమ్మేళనాలు మరియు వారి పాస్టర్ మధ్య అంత దూరం (అంటే, చర్చి వెలుపల చాలా అరుదుగా కలిసి సమయం గడపడం) ఆరోగ్యకరమైనదా అని అడగాలి. ఒక పాస్టర్ అనేక చర్చిలను పర్యవేక్షిస్తాడు మరియు అందువల్ల, కేవలం ఒక సంఘానికి బాధ్యత వహించే పాస్టర్ల వలె అదే సభ్యుల సంరక్షణను అందించలేడు. అప్పుడు, సభ్యుల సందర్శనలో చర్చి పెద్దలు పాల్గొంటున్నారా?

సంఘ పెద్ద సందర్శనలు

GCMS 2017–18 (ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణ బృందం) ప్రతివాదులను గత సంవత్సరంలో ఒక సంఘ పెద్ద వారిని ఎంత తరచుగా సందర్శించారు అని కూడా అడిగారు. దాదాపు ఐదుగురిలో ఒకరు (18%) ప్రతివాదులు గత 12 నెలల్లో, దాదాపు ప్రతి వారం లేదా అంతకంటే ఎక్కువసార్లు ఒక సంఘ పెద్ద వారిని సందర్శించినట్లు నివేదించారు. ప్రతివాదుల యొక్క మరొక సమూహం (18%) ఒక సంఘ పెద్ద వారిని నెలకు ఒకసారి లేదా త్రైమాసికానికి ఒకసారి సందర్శించినట్లు పంచుకున్నారు. ప్రతివాదులలో నాలుగో వంతు (23%) మంది పెద్దలు గత సంవత్సరంలో ఒక సంఘ పెద్ద ఒకసారి లేదా రెండుసార్లు తమను సందర్శించారని మరియు 41% మంది ఎప్పుడూ అలాంటి సందర్శనను పొందలేదని పంచుకున్నారు.

ఈ డేటాను క్రాస్-టేబుల్ చేసి, విభాగాల ద్వారా పరిశీలించినప్పుడు అదే నమూనా మళ్లీ కనిపించింది. దక్షిణాసియా డివిజన్ (SUD)లోని ప్రతివాదులు పెద్దల సందర్శనల సగటు రేట్ల కంటే చాలా ఎక్కువగా నివేదించారు; దాదాపు మూడింట రెండు వంతుల (64%) సర్వే ప్రతివాదులు గత సంవత్సరంలో, దాదాపు ప్రతి వారం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సార్లు పెద్దల నుండి సందర్శనను పొందారని పంచుకున్నారు. సదరన్ ఆసియా-పసిఫిక్ డివిజన్ (SSD) నుండి ప్రతివాదులు పెద్దల సందర్శనల యొక్క అధిక తరచుదనంని కూడా నివేదించారు, 36% మంది ప్రతివాదులు దాదాపు ప్రతి వారం లేదా గత సంవత్సరంలో తరచుగా సందర్శనను స్వీకరించారు.

ఉత్తర అమెరికా విభాగం (NAD) నుండి ప్రతివాదులు గత సంవత్సరంలో ఎన్నడూ పెద్దల సందర్శనలను స్వీకరించని అత్యధిక స్థాయి (74%)ని నివేదించారు, తర్వాత ఇంటర్-యూరోపియన్ డివిజన్ (EUD) (57%) మరియు దక్షిణ పసిఫిక్ విభాగం (SPD) (56%).

ఈ డేటాను (సమాచారం) సమీక్షించేటప్పుడు సాంస్కృతిక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం, అలాగే సమ్మేళనాల సంఖ్య మరియు చర్చి పరిమాణం ఆధారంగా సభ్యులను సందర్శించే ప్రతి పాస్టర్ సామర్థ్యం, మతసంబంధ మరియు పెద్దల సందర్శనల ప్రాముఖ్యతను విస్మరించకూడదు. సభ్యులు తమ స్వంత ఇళ్ల భద్రతలో మరింత స్వేచ్ఛగా తెరవగలరు. సబ్బాత్ రోజున చర్చి సేవలో సముచితంగా “ఒక దైవ సేవకుడు వేదిక నుండి సువార్త సందేశాన్ని అందించినప్పుడు, అది అతని పనికి ప్రారంభం మాత్రమే. అతను వ్యక్తిగతంగా చేయవలసిన పనులు చాల ఉన్నాయి. అతను ప్రజలను వారి గృహాల్లో సందర్శించాలి, వారితో శ్రద్ధగా మరియు వినయంతో మాట్లాడాలి మరియు ప్రార్థించాలి. దేవుని కృప యొక్క గృహనిర్వాహకులు వేదిక దిగిన తరువాత సభ్యుల గృహాలలోకి ప్రవేశించి వారికి ఉన్నత మార్గాన్ని

“ఒక దైవ సేవకుడు వేదిక నుండి సువార్త సందేశాన్ని అందించినప్పుడు, అది అతని పనికి ప్రారంభం మాత్రమే.
అతను వ్యక్తిగతంగా చేయవలసిన పనులు చాల ఉన్నాయి. అతను ప్రజలను వారి గృహాల్లో సందర్శించాలి, వారితో శ్రద్ధగా మరియు వినయంతో మాట్లాడాలి మరియు ప్రార్థించాలి. దేవుని కృప యొక్క గృహనిర్వాహకులు వేదిక దిగిన తరువాత సభ్యుల గృహాలలోకి ప్రవేశించి వారికి ఉన్నత మార్గాన్ని చూపకపోతే దేవుని వాక్యపు సత్యాలను ఎప్పటికీ అందుకోలేని కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ పని చేసేవారి హృదయాలు క్రీస్తు హృదయంతో ఏకధాటిగా కట్టుబడి ఉండాలి. “  [1]

     


ఇది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చర్చి మినిస్ట్రీ సహకారంతో రూపొందించబడింది.

03-15-2023న ASTR (చరిత్ర, గణాంకాలు మరియు పరిశోధన గ్రాంధాలయం) ద్వారా ప్రచురించబడింది


[1]  Ellen G. White, Gospel Workers, 187.1 https://m.egwwritings.org/en/book/35.953#954