ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యత

బ్లాగ్ ఏప్రిల్ 20, 2022

ప్రార్థన శాస్త్రీయ పరిశోధన యొక్క అంశంగా మారినప్పటికీ, 2017–18 గ్లోబల్ చర్చ్ మెంబర్ సర్వే (GCMS) యొక్క ఫలితాలు మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. ప్రార్థన మరియు స్వస్థత ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోతాయి; మన మొత్తం ఆరోగ్యానికి ప్రార్థన చాలా ముఖ్యం. ఆధ్యాత్మిక వృద్ధిలో ప్రార్థన ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇది మనలను మన స్వర్గపు తండ్రితో కలుపుతుంది మరియు క్రీస్తులో ఎదగడానికి మనకు సహాయపడుతుంది (దీనిపై మరింత సమాచారం కోసం ప్రాథమిక నమ్మకం #11 చూడండి.)[1] ప్రార్థన చాలా ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక భాగం కాబట్టి, మన అడ్వెంటిస్ట్ చర్చి సభ్యులు ఈ అభ్యాసంలో ఎలా పాల్గొంటున్నారు?

2017–18 గ్లోబల్ చర్చ్ మెంబర్ సర్వే (2017–18 GCMS) వివిధ ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలలో వారి భాగస్వామ్యం మరియు నిశ్చితార్థం గురించి సభ్యులను అడిగారు. వీక్షణ లో ఒక భాగం గా గ్లోబల్ చర్చ్ మెంబర్ సర్వే సభ్యులు సంఘ సభ్యులను మీరు ఎంత తరచుగా వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో నిమగ్నమై ఉన్నారు (భోజనానికి ముందు చేసే ప్రార్థన కాకుండా) అని ప్రశ్నించారు. ఆ ప్రశ్నకు బదులుగా
మొత్తంమీద, మూడింట రెండు వంతుల (65%) ప్రతివాదులు గత సంవత్సరంలో, వారు రోజువారీ (లేదా ఎక్కువ తరచుగా) ప్రార్థనలో నిమగ్నమై ఉన్నారని నివేదించారు. మరో 17% మంది వారానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు ప్రార్థించారని నివేదించగా, 8% మంది వారానికి ఒకసారి ప్రార్థించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చాలా మంది అడ్వెంటిస్టులకు ప్రార్థన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం అని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. స్పష్టమైన మెజారిటీ యొక్క ఈ ఫలితాలు ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రతిరోజూ ప్రార్థన చేయని విశ్వాసులలో మూడింట ఒక వంతు మంది గురించి ఏమిటి? వారు తమ ఆధ్యాత్మిక పోరాటాలలో ఎలా జీవించగలుగుతున్నారు? వారు తమ రోజువారీ సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కొంటారు? మరియు నెలకు ఒకసారి కంటే తక్కువ లేదా ఎప్పుడూ (10%) ప్రార్థించేవారు-వారు ప్రభువులో ఎలా బలంగా ఉంటారు? సేకరించిన సమాచారాన్ని బట్టి గ్లోబల్ చర్చ్ మెంబర్ సర్వే చేసే విజ్ఞప్తి ఏమిటంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి సభ్యుడు, చర్చి నాయకుడు, పాస్టర్ మరియు తల్లిదండ్రులు ఈ ప్రాంతంలో ఒక ఉదాహరణగా మారాలనియు, మరియు వారు యేసుతో దగ్గర సంబంధాన్ని పెంచుకోవాలి.

గృహ వాతావరణం యొక్క ప్రభావము ప్రతి సమాజం మీదను, మరియు
ప్రతి చర్చి మీదను ప్రతిభింబిస్థుంది. ఎల్లెన్ వైట్ తన రచనల అంతటా, కుటుంబ ప్రార్థనను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని తల్లిదండ్రులను హెచ్చరించింది, ఎందుకంటే ఇది (ప్రార్థన) పిల్లల ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధిలో ముఖ్యమైన భాగం.

కుటుంబాలు ప్రతి ఉదయం మరియు సాయంత్రం కలిసి ప్రార్థించాలి-కుటుంబ ఆరాధన పరిస్థితులను బట్టి నిర్వహించకూడదు. మీరు అప్పుడప్పుడు ప్రార్థించకూడదు. ప్రతి రోజు ప్రార్థనలో గడపటం చాలా ముఖ్యము. మరియు మీకు రోజులో ఎక్కువ పని ఉన్నప్పుడు, దానిని (ప్రార్థనను) విస్మరించండి. ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా మీరు మీ పిల్లలకు ప్రార్థన చేయక పోవడం వలన ప్రత్యేక మైన పర్యవసానం ఏమి ఉండదని భావించేలా చేస్తారు. ప్రార్థన అంటే దేవుని పిల్లలకు చాలా ఇష్టం, వారు ఉదయం, మరియు సాయంత్రం దేవుని ముందు కృతజ్ఞతా స్తుతులు అర్పిస్తారు. కీర్తనకర్త ఇలా అంటున్నాడు, “ఓ రండి, ప్రభువును గూర్చి పాడుదాము: మన రక్షణ బండకు (రక్షకునికి) సంతోషకరమైన సందడి చేద్దాం. మనము కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా ఆయన సన్నిధికి వచ్చి, కీర్తనలతో ఆయనకు సంతోషకరమైన సందడి చేద్దాము. [2]

దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రార్థన మరియు కుటుంభ ఆరాధన పట్ల కుటుంభం యొక్క అంకితభావం వారి పిల్లలు పెరిగేకొద్దీ వారి ప్రార్థన జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?

ప్రతివాదులు వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో పాల్గొనడం యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని ప్రతివాదుల కుటుంబాలు భోజనానికి ముందు ఎంత తరచుగా ప్రార్థనలు చేశారనే దానితో క్రాస్-టేబుల్ చేయబడినప్పుడు, 2017–18 GCMS కనుగొన్నదేమిటంటే:

  • “భోజనానికి ముందు ప్రార్థన చేయడం నా కుటుంబంలో అలవాటైన ఆచారం” అనే ప్రకటనతో ఏకీభవించిన లేదా గట్టిగా ఏకీభవించిన ప్రతివాదులు ప్రతిరోజూ లేదా రోజుకు ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు (70%) ప్రార్థనలు చేసే అవకాశం ఉంది.
  • అదేవిధంగా, “భోజనానికి ముందు ప్రార్థన చేయడం నా కుటుంబంలో అలవాటైన ఆచారం” అని అంగీకరించిన లేదా గట్టిగా అంగీకరించిన ప్రతివాదులు గత సంవత్సరంలో, వారు వారానికి ఒకసారి (68%) కంటే ఎక్కువసార్లు ప్రార్థించారని నివేదించే అవకాశం ఉంది.
  • ఆసక్తికరంగా, గత సంవత్సరంలో తాము ఎప్పుడూ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో పాల్గొనలేదని నివేదించిన వారిలో సగం మంది (51%) మంది తమ కుటుంబంలో భోజనానికి ముందు ప్రార్థన చేయడం ముఖ్యమని అంగీకరించారు లేదా గట్టిగా అంగీకరించారు.
  • తాము నెలకు ఒకసారి కంటే తక్కువ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో నిమగ్నమై ఉన్నామని నివేదించిన వారిలో, అంతకంటే ఎక్కువ శాతం మంది (60%) “భోజనానికి ముందు ప్రార్థన చేయడం నా కుటుంబంలో అలవాటైన ఆచారం” అని అంగీకరించారు లేదా గట్టిగా అంగీకరించారు.

మొత్తంమీద, ఒకరి కుటుంబంలో ప్రార్థన చేయడం మరియు పెద్దయ్యాక ప్రార్థనలో పాల్గొనడం మధ్య లింక్ ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. అయితే, ఇతర సమయాల్లో ప్రార్థనలో పాల్గొనడం (కుటుంబ ఆరాధనలో భాగం, ఆరాధనలు, నిద్రవేళ ప్రార్థనలు మొదలైనవి) పెద్దయ్యాక ప్రార్థన అలవాట్లను ప్రభావితం చేసిందా లేదా అనేది డేటా (సమాచారం)
చూపించదు. ఇది 2017–18 ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణ (2017-18 GMCS) పరిధిలో చేర్చబడలేదు. అయినప్పటికీ, తల్లిదండ్రులు ఇంటిలో భోజనానికి ముందు ప్రార్థన మరియు వయోజన జీవితంలో వ్యక్తిగత ప్రార్థన యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ (తరచుదనం) మధ్య పరస్పర సంబంధాన్ని ఫలితాలు స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి.

వారి పిల్లలు ప్రార్థన అలవాట్లను ఎలా పెంపొందించుకుంటారు అనే దానితో సహా తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలకు నమూనాలు. ఎల్లెన్ వైట్ వ్రాసినట్లుగా,

ప్రతి క్రైస్తవ ఇంటిలో ఉదయం మరియు సాయంత్రం ప్రార్థన మరియు స్తుతి గానాల ద్వారా దేవుడు గౌరవించబడాలి. ప్రార్థన సమయాన్ని గౌరవించడం మరియు ఆసమయం లో నమ్రతగా ఉండటం
పిల్లలకు నేర్పించాలి. క్రైస్తవ తల్లిదండ్రుల కర్తవ్యం, ఉదయం మరియు సాయంత్రం, హృదయపూర్వక ప్రార్థన మరియు పట్టుదలతో కూడిన విశ్వాసంగా ఉండటం ద్వారా, వారి పిల్లలకు రక్షణ కల్పించడం.[3]

ప్రార్థన తరచుగా ఒక వ్యక్తి యొక్క శ్వాసతో పోల్చబడుతుంది. ఊపిరి తీసుకోకుండా మనం జీవించగలమా? అపొస్తలుడైన పౌలు మనల్ని “ఎడతెగకుండా ప్రార్థించమని” (1 థెస్స 5:17 KJV) పిలిచాడు (ఆదేశించాడు) అనేది కూడా ఆసక్తికరంగా లేదా? మన ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల మరియు బలం జీసస్‌తో ( క్రీస్తు) వారితో పెరిగిన సహవాసంతో రేఖాగణిత పురోగతిలో గుణించబడతాయి. చర్చి సభ్యులకు యేసుతో అలాంటి సమయం యొక్క ప్రాముఖ్యతకు మనం ప్రాధాన్యత ఇద్దాం మరియు మన ఇళ్లలోను (గృహాలలోను), కుటుంబ సర్కిల్‌లో (సభ్యులలోను) ప్రార్థనలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. అవి మన పిల్లల పైనా మరియు, మన స్వంత జీవితాలపైనా దీర్ఘకాల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి

అడ్వెంటిస్ట్ చర్చిలో ప్రార్థన ట్రెండ్‌ల (ధోరణి) గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి, ఈ అంశంపై మునుపటి బ్లాగును ఇక్కడ చూడండి: https://www.adventistresearch.info/global-personal-prayer-habits-2013-vs-2018/


ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చర్చి మినిస్ట్రీ సహకారంతో రూపొందించబడింది
04-20-2022న ASTR (చరిత్ర, గణాంకాలు, పరిశోధన అంశాలను భద్రపరుచు కార్యాలయం) ద్వారా ప్రచురించబడింది


[1]Seventh-day Adventist Church, What Adventists Believe about Growing in Christ. Retrieved from https://www.adventist.org/growing-in-christ/

[2] ఎల్లెన్ జి. వైట్,ప్రార్థన. , PR 189.1 Retrieved from https://m.egwwritings.org/en/book/87.1005#1015

[3] ఎల్లెన్ జి. వైట్, ప్రార్థన. PR 190.5 Retrieved from https://m.egwwritings.org/en/book/87.1005#1015