"విశ్రాంతి దినం మనిషి కోసం చేయబడింది.:" సబ్బాతు-పాటించటం పై ప్రపంచ దృక్కోణాలు (వీక్షణలు)

బ్లాగ్ మే 18, 2022

“ఆ విధంగా, ఆకాశాలు మరియు భూమి, మరియు వాటిలోని సమస్త సమూహములు పూర్తయ్యాయి. మరియు ఏడవ రోజున దేవుడు తాను చేసిన పనిని ముగించాడు; మరియు ఆయన ఏడవ రోజున తాను చేసిన పని నుండి విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. మరియు దేవుడు ఏడవ రోజును ఆశీర్వదించాడు మరియు దానిని పవిత్రం చేసాడు: ఎందుకంటే దేవుడు సృష్టించిన మరియు చేసిన తన పని నుండి ఆయన విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. ”(ఆదికాండము 2: 1-3, KJV)

సెవెంత్-డే అడ్వెంటిస్టులకు సబ్బాత్ సిద్ధాంతం ప్రధానమైనది; నిజానికి, అది మన పేరులో భాగం కావడం వలన అది మనకు చాలా ముఖ్యం! సమయం ప్రారంభం నుండి, దేవుడు విశ్రాంతి మరియు పునరుద్ధరణ దినంగా సబ్బాత్‌ను వేరు చేసాడు: భౌతిక, మానసిక మరియు ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మికం. యేసు ఈ అంశంపై మాట్లాడినప్పుడు, సబ్బాతు ఎంత విలువైన బహుమతిగా ఉందో నొక్కిచెప్పాడు, “… విశ్రాంతి దినం మనిషి కోసం చేయబడింది, మరియు మనిషి సబ్బాత్ కోసం కాదు” (మార్క్ 2:27, KJV). మన సర్వజ్ఞుడైన దేవునికి మానవజాతి పనులలో/ వ్యాపకాలలో ఎంత నిమగ్నమై ఉంటుందో, మరియు తిరిగి సంబంధం కలిగియుండటానికి, మరియు తిరిగి దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి మనకు ఎంత సమయం అవసరమో తెలుసు.

నిజమైన సబ్బాతు

2017–18 ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణ లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సభ్యులను “నిజమైన సబ్బాతు ఏడవ రోజు (శనివారం)” అనే ప్రకటనతో ఎంత గట్టిగా ఏకీభవిస్తున్నారని అడిగారు. అన్ని ప్రపంచ విభాగాలలో, దాదాపు అన్ని చర్చి సభ్యులు (96.6%) ఈ ప్రకటనతో ఒక డిగ్రీ లేదా మరొకదానికి అంగీకరించారు. మిగిలిన మూడు శాతం మందిలో సందేహాలు ఉన్నవారు లేదా అంగీకరించని వారు ఉన్నారు. యూరో-ఆసియా విభాగంలో ప్రతివాదులు అత్యధికంగా ఒప్పందంలో ఉన్నారు (99.6%), అయితే దక్షిణాసియా-పసిఫిక్ విభాగంలో ప్రతివాదులు కనీసం ఒప్పందంలో ఉన్నారు (90.3%); అయినప్పటికీ, వారు 90% అత్యున్నత స్థాయి శాతాన్ని అధిగమించారు.

2017-18 GCMS Q42.14, Total n= 57187, ఇసిడి n= 7220, ఇఎస్‌డి n=2092, ఇయుడి n=3738, ఐఎడి n=4452, ఎన్ఎడి n=1693, ఎన్ఎస్‌డి n=2756, ఎస్‌ఎడి n=14033, ఎస్ఐడి n=5003, ఎస్‌పిడి n=3118, ఎస్ఎస్డి n=6874, ఎస్యుడి n=2828, టిఇడి n=1190, డబ్లూఎడి n=2190


మొత్తంమీద, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది సభ్యులు ఏడవ-రోజు సబ్బాతు యొక్క కేంద్ర అడ్వెంటిస్ట్ సిద్ధాంతానికి గట్టిగా అంటిపెట్టుకుని ఉండటం ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది.

ప్రాధాన్యతలను సూటిగా ఉంచడం

2017–18 GCMS ప్రతివాదులు, “విశ్రాంతి దినాన్ని పాటించడం నాకు ఏది ముఖ్యమైన దో అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు సహాయపడుతుంది” అనే ప్రకటనకు ప్రతిస్పందించవలసిందిగా కూడా అడిగారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా (91.4%) ఈ ప్రకటనతో బలమైన ఒప్పందం ఉన్నప్పటికీ, యూరో-ఆసియా విభాగంలో (96.0%) సర్వే ప్రతివాదులు ఈ ప్రకటనతో ఏకీభవించే అవకాశం ఉంది. సదరన్ ఆసియా డివిజన్ (72.4%), సదరన్ ఆసియా-పసిఫిక్ డివిజన్ (85.0%), మరియు నార్త్ అమెరికా డివిజన్ (88.9%)లో ప్రతివాదులు సబ్బాత్ తమ ప్రాధాన్యతలు మరియు ముఖ్యమైన వాటిపై తమకు స్పష్టత ఇచ్చిందని భావించే అవకాశం లేదు. అయినప్పటికీ, ఈ డివిజన్లలో బలమైన మెజారిటీ కూడా అంగీకరించింది.

2017-18 GCMS Q38.4, Total n= 57768, ఇసిడి n= 7159, ఇఎస్‌డి n=2104, ఇయుడి n=3718, ఐఎడి n=4632, ఎన్ఎడి n=1743, ఎన్ఎస్‌డి n=2829, ఎస్‌ఎడి n=14221, ఎస్ఐడి n=4981, ఎస్‌పిడి n=3140, ఎస్ఎస్డి n=6874, ఎస్యుడి n=2862, టిఇడి n=1227, డబ్లూఎడి n=2278


సబ్బాతు ఒత్తిడి తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది

చివరగా, 2017-18 ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణ (2017-18 GCMS) ప్రతివాదులు సబ్బాత్‌ను నిర్వహించడం ఒత్తిడికి ఏ స్థాయిలో సహాయపడిందని అడిగారు. మొత్తంమీద, చాలా మంది ప్రతివాదులు (87.7%) ఒకరు సబ్బాత్‌ను నమ్మకంగా పాటిస్తే, అతను/ఆమె వారంలోని ఒత్తిళ్లను బాగా తట్టుకోగలరని అంగీకరించారు. తూర్పు-మధ్య ఆఫ్రికా డివిజన్ (92.1%) మరియు పశ్చిమ-మధ్య ఆఫ్రికా విభాగంలో (91.6%) సభ్యులు ఈ ప్రకటనతో ఒక డిగ్రీ లేదా మరొకదానికి అంగీకరించారు. , దక్షిణాసియా విభాగంలో మూడింట రెండు వంతుల (66.8%) ప్రతివాదులు మాత్రమే సబ్బాత్‌ను నమ్మకంగా పాటించడం ఒత్తిడిని మెరుగ్గా నిర్వహించడంలో సహాయపడుతుందని అంగీకరించారు; ఈ సంఖ్య అన్ని ఇతర ప్రపంచ విభాగాల కంటే చాలా తక్కువ.

2017-18 GCMS Q38.1, Total n= 58169, ఇసిడి n= 7157, ఇఎస్‌డి n=2099, ఇయుడి n=3721, ఐఎడి n=4646, ఎన్ఎడి n=1744, ఎన్ఎస్‌డి n=2844, ఎస్‌ఎడి n=14526, ఎస్ఐడి n=5005, ఎస్‌పిడి n=3161, ఎస్ఎస్డి n=6874, ఎస్యుడి n=2881, టిఇడి n=1227, డబ్లూఎడి n=2284


కాబట్టి (ఈ విధంగా), ప్రపంచవ్యాప్తంగా సబ్బాత్ సిద్ధాంతానికి విపరీతమైన మద్దతు ఉన్నప్పటికీ, అది ఒక్కో ప్రదేశానికి భిన్నంగా ఉంటుందని పరిశోధన చూపిస్తుంది. కొన్ని విభాగాలలోని చర్చి సభ్యులు ఈ నమ్మకాన్ని ఆచరణాత్మకంగా అమలు చేయడంలో కొన్ని ఇబ్బందులను అనుభవిస్తారు మరియు దాని ఆశీర్వాదాలను పూర్తిగా అనుభవించలేరు.

మనం సబ్బాత్‌ను నమ్మకంగా పాటించినప్పుడు, మన జీవితంలో సానుకూల ఫలాలను చూడవచ్చు: మనం ఎక్కువ విశ్రాంతి మరియు తక్కువ ఒత్తిడితో ఉండవచ్చు, మన కుటుంబంతో మంచి సంబంధాలను కలిగి ఉండవచ్చు లేదా ప్రకృతిని ఎక్కువగా ఆస్వాదించవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నిజమైన సబ్బాత్ ఆచారం యొక్క అతి పెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే, మన దేవుని మంచితనం మరియు అద్భుతంలో (ఆత్మతో) స్నానం చేయడానికి (ఆవహించబడటానికి) మనకు కేవలం వారానికోసారి అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది. . . మరియు అది దాని కంటే మెరుగైనది కాదు!

అడ్వెంటిస్ట్ చర్చిలో సబ్బాతు మరియు సబ్బాతు-ఆచరించుట గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకోవడానికి, మా వెబ్‌సైట్‌లోని డివిజన్ నివేదికలను చూడండి.

ఈ విషయాన్ని కవర్ చేసే మా మునుపటి బ్లాగ్‌లలో కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి:


ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చర్చి మినిస్ట్రీ (Institute of Church Ministry) సహకారంతో రూపొందించబడింది.

05-18-2022న ASTR (చరిత్ర, గణాంకాలు, పరిశోధన అంశాలను భద్రపరుచు కార్యాలయం) ద్వారా ప్రచురించబడింది