ప్రభువు భోజనం లో ప్రపంచవ్యాప్త భాగస్వామ్యం

బ్లాగ్ మార్చి 29, 2023

ప్రభుతాత్రి భోజనం లో పాల్గొనడం అనేది అడ్వెంటిస్టులకు జ్ఞాపకార్ధం మరియు పరివర్తనము వ్యక్త పరిచే ముఖ్యమైన సమయం. ఈ అభ్యాసం ఎందుకు చాలా ముఖ్యమైనదో 28 ప్రాథమిక నమ్మకాలు వివరస్థాయి:

ప్రభుతాత్రి భోజనం అనేది మన ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన యేసుపై విశ్వాసం యొక్క వ్యక్తీకరణగా ఆయన శరీరం మరియు రక్తం యొక్క చిహ్నాలలో పాల్గొనడం. ప్రభుతాత్రి భోజనం యొక్క ఈ అనుభవంలో క్రీస్తు తన ప్రజలను కలుసుకోవడానికి మరియు వారి విశ్వాసాన్ని బాలపర్చడానికి వారి మధ్య ఉంటారు. మనం ప్రభుతాత్రి భోజనం లో పాలుపంచుకున్నప్పుడు, ప్రభువు మళ్లీ వచ్చే వరకు ఆయన మరణాన్ని ఆనందంగా ప్రకటిస్తాము. విందు కోసం తయారీలో స్వీయ-పరిశీలన, పశ్చాత్తాపం మరియు అపరాధం యొక్క అంగీకారం ఉంటాయి. పునరుద్ధరించబడిన శుద్ధీకరణను సూచించడానికి, క్రీస్తువలె వినయంతో ఒకరినొకరు సేవించుకోవడానికి మరియు ప్రేమలో మన హృదయాలను ఏకం చేయడానికి సుముఖతను వ్యక్తం చేయడానికి మన ప్రభువు ఒకరి పాదాలను ఇంకొకరు కడుక్కోవడాన్ని సూచించాడు. విశ్వసించే క్రైస్తవులందరికీ కమ్యూనియన్ సేవ తెరిచి ఉంటుంది.[1]

అనేక సంఘాలు, సంస్థలలో, కమ్యూనియన్ (ప్రభు రాత్రి భోజనం) సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు (త్రైమాసికానికి) జరుపుకుంటారు. అయితే, ఇతర సంఘాలు, సంస్థలలో ఇది తరచుగా సాధన చేయబడుతుంది. 2017–2018 ప్రపంచ చర్చ్ మెంబర్ వీక్షణ బృందం (2017–18 GCMS) యేసు త్యాగం యొక్క ఈ ప్రత్యేక జ్ఞాపకార్థం లో ప్రతివాదులు ఎంత తరచుగా పాల్గొన్నారో అంచనా వేసింది.

ప్రభువు భోజనం లో ప్రపంచవ్యాప్త భాగస్వామ్యం

ప్రపంచవ్యాప్తంగా, 201718 ప్రపంచ చర్చ్ మెంబర్ వీక్షణ (2017–18 GCMS) ప్రకారం, ప్రతివాదులలో అత్యధికులు (49%) గత సంవత్సరంలో, వారు కనీసం త్రైమాసికానికి ఒకసారి కమ్యూనియన్‌లో పాల్గొన్నారని నివేదించారు, ఇది మళ్లీ అనేక సెట్టింగ్‌లకు (సంఘాలకు, సంస్థలకు) ప్రామాణికం. అయితే, సర్వేలో పాల్గొన్న ఐదుగురిలో ఒకరు (19%) గత 12 నెలల్లో, వారు తరచుగా కమ్యూనియన్ తీసుకున్నారని (దాదాపు ప్రతి వారం, లేదా వారానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు) కమ్యూనియన్ తీసుకున్నారని పంచుకున్నారు.

పది మందిలో ఒకరు (15%) కంటే ఎక్కువ మంది గత సంవత్సరంలో, వారు ఒకటి లేదా రెండుసార్లు మాత్రమే కమ్యూనియన్‌లో పాల్గొన్నారని, 10% మంది అస్సలు పాల్గొనలేదని అంగీకరించారు.

విభజన ద్వారా డేటా క్రాస్-టేబుల్ చేయబడినప్పుడు, కొన్ని ఆసక్తికరమైన పోకడలు ఉద్భవించాయి:

  • యూరో-ఆసియా విభాగం (ESD) నుండి ప్రతివాదులు కనీసం త్రైమాసికానికి ఒకసారి కమ్యూనియన్‌లో పాల్గొనే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది (88%), ఆ తర్వాత ఇంటర్-యూరోపియన్ విభాగం (EUD) (76%).
  • దక్షిణాసియా విభాగం (SUD) నుండి సర్వేలో పాల్గొనేవారు దాదాపు ప్రతి వారం, ప్రతి వారం లేదా వారానికి ఒకసారి కంటే ఎక్కువసార్లు కమ్యూనియన్‌లో పాల్గొనే అవకాశం (38%).
  • సదరన్ ఆసియా-పసిఫిక్ విభాగంSouthern Africa-India (SSD) ప్రతివాదులు వారానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు కమ్యూనియన్ తీసుకునే ఇతర విభాగాల కంటే ఎక్కువగా (12%) ఉన్నారు.
  • దక్షిణ అమెరికన్ విభాగం (SAD) నుండి ప్రతివాదులు కమ్యూనియన్‌లో పాల్గొనే అవకాశం తక్కువగా ఉంది, 15% మంది తాము గత సంవత్సరంలో కమ్యూనియన్ తీసుకోలేదని, ఆ తర్వాత దక్షిణాఫ్రికా-భారతదేశం మరియు మహాసముద్ర విభాగం (SID) నుండి పాల్గొన్నవారు (13) %)

కమ్యూనియన్ (ప్రభు రాత్రి భోజనం) యొక్క ప్రాముఖ్యత

కమ్యూనియన్లో (ప్రభు రాత్రి భోజనం లో) పాల్గొనడం ఒక ముఖ్యమైన అభ్యాసం. ఆయన జ్ఞాపకార్థంగా మనం దీన్ని చేయాలని యేసు చెప్పాడు. నిజానికి, “ప్రభువు రాత్రి భోజనం అనేది యేసు త్యాగం మరియు వాగ్దానానికి సంబంధించిన సాధారణ వేడుక. . .కాని దాని ప్రాముఖ్యత లోతైనది. ఇది ఆరాధన, సంతోషం మరియు మన రక్షకుని అసమానమైన ప్రేమను స్మరించుకోవడం యొక్క ఏకీకృత చర్య” [2]

ప్రభు రాత్రి భోజనంలో పాల్గొనమని అపొస్తలుడైన పౌలు నుండి కూడా మనకు పిలుపు ఉంది: “నేను మీకు అప్పగించిన దానిని నేను ప్రభువు నుండి స్వీకరించాను, యేసు ప్రభువు ద్రోహం చేయబడిన అదే రాత్రి ప్రభువు రొట్టె తీసుకున్నాడు: మరియు అయన అప్పుడు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి, దానిని విరిచి, “తీసుకోండి, తినండి, ఇది నా శరీరం, ఇది మీ కోసం విరిగిపోతుంది: నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఇది చేయండి.” అని చెప్పాడు. అదే పద్ధతిలో ఆయన రొట్టె భోజనం చేసిన తరువాత, ధ్రాఖ్యారసం కప్పు తీసుకున్నాడు, “ఈ కప్పు నా రక్తంలో కొత్త నిబంధన అని చెప్పాడు”: మీరు ఈ రొట్టె తిని, ఈ గిన్నెలో త్రాగినప్పుడల్లా, ప్రభువు వచ్చువరకు ఆయన మరణమును తెలియజేస్తారు” (1 కొరింథీయులు 11:23-26).
మీ చర్చిలో సంవత్సరానికి ఎన్ని సార్లు కమ్యూనియన్ సేవ ఉంది? ఇది మీకు ఎంత ముఖ్యమైనది?

ఈ ప్రత్యేకమైన, స్పష్టమైన రీతిలో యేసు ఇచ్చిన బహుమతిని మీరు చివరిసారి గా ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకున్నారు?


ఇది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చర్చి మినిస్ట్రీ సహకారంతో రూపొందించబడింది.

03/29/2023 వ తేదీన చరిత్ర, గణాంకాలు, పరిశోధన అంశాలను భద్రపరుచు కార్యాలయం ద్వారా ప్రచురించబడింది


[1] General Conference of Seventh-day Adventists, 2020, 28 Fundamental Beliefs. https://www.adventist.org/wp-content/uploads/2020/06/ADV-28Beliefs2020.pdf

[2] Seventh-day Adventist Church. (n.d.). What Adventists believe about the belief and practice of the Lord’s Supper. https://www.adventist.org/the-lords-supper/