సాంఘిక ప్రసార మాధ్యమంవాస్తవాలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు వాటినినిర్వహించడం

సాంఘిక ప్రసార మాధ్యమంవాస్తవాలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు వాటినినిర్వహించడం

సాంఘిక ప్రసార మాధ్యమంఆధిపత్యం చెలాయించే ఈ యుగంలో, సెవెంత్-డే అడ్వెంటిస్ట్ చర్చి సభ్యులలో దాని ఉపయోగంతో సహా మన జీవితంలోని వివిధ అంశాలపై దాని ప్రభావం కాదనలేనిది.  సెవెంత్-డే అడ్వెంటిస్ట్ చర్చి సభ్యుల మధ్య ఇటీవల నిర్వహించిన 2022–2023 ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణ  (GCMS) మన ప్రపంచ సమాజంలో సాంఘిక ప్రసార మాధ్యమం ఎలా అల్లుకుపోయిందనే దానిపై చమత్కారమైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక నిశ్చితార్థం కోసం చర్చి సభ్యులు సాంఘిక ప్రసార మాధ్యమంను ఉపయోగించుకునే విభిన్న

Long right arrow Read More

విసుగు చెందారా, లేదా శక్తివంతంగా ఉన్నారా?: వయస్సు వ్యత్యాసం ఆరాధన అనుభవాన్ని ఎలా మెరుగుచేస్తుందోచూద్దాం

మరొక తరం సభ్యులు, మీ కంటే పెద్దవారు లేదా చిన్నవారు, మీ చర్చిలో ఆరాధన అనుభవం గురించి ఎలా ఆలోచిస్తారు మరియు అనుభూతి చెందుతారు అని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? కాకపోతే, చర్చి సభ్యుల వ్యక్తిగత ఆరాధన అనుభవాలను చర్చి సభ్యుల కార్యకలాపాలను ఒక దశాబ్దానికి పైగా పరిశీలించి చేసిన పరిశోధన ప్రకారం ఇది మీ చర్చి పెరుగుదలకు చాలా ముఖ్యమైనది.  ఉత్తర అమెరికాలోని 20,649 అడ్వెంటిస్ట్‌ల నమూనాలో, చర్చికి హాజరవుతున్నప్పుడు వారి ఆధ్యాత్మిక సంబంధం, నిశ్చితార్థం,

Long right arrow Read More