“నా చర్చిలోని ఇతర వ్యక్తులు నా గురించి శ్రద్ధ వహిస్తారు:” డివిజన్ (విభజన )వారీగా డేటాను వీక్షించడం

“నా చర్చిలోని ఇతర వ్యక్తులు నా గురించి శ్రద్ధ వహిస్తారు:” డివిజన్ (విభజన )వారీగా డేటాను వీక్షించడం

చర్చి చాలా మంది సభ్యులతో కూడిన ఒక శరీరం; అది ప్రతి దేశం, బంధువులు, భాష మరియు ప్రజల నుండి పిలువబడుతుంది. క్రీస్తులో మనం కొత్త సృష్టి; జాతి, సంస్కృతి, అభ్యాసం మరియు జాతీయత యొక్క భేదాలు మరియు ఉన్నత మరియు తక్కువ, ధనిక మరియు పేద, మగ మరియు ఆడ మధ్య తేడాలు మన మధ్య ఉండకూడదు. మనమందరం క్రీస్తులో సమానంగా ఉన్నాము, ఆయన ఒక ఆత్మ ద్వారా మనలను ఆయనతోను, మరియు ఒకరితో ఒకరిని

Long right arrow Read More

అడ్వెంటిస్ట్ ప్రచురణలు: వినియోగంపై ప్రపంచవ్యాప్త పోకడలు

అడ్వెంటిస్టులు అనేక విభిన్న ప్రచురణలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు; వీటిలో కొన్ని యూనియన్ లేదా కాన్ఫరెన్స్ (సమావేశం) స్థాయిలో ఉన్నాయి, మరియు కొన్ని జనరల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడ్డాయి. ఈ ప్రచురణల ఉద్దేశ్యం మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పెంపొందించటానికి , చివరికి మిమ్మల్ని యేసుకు యేసుదగ్గరికి చేర్చడానికి. జనరల్ కాన్ఫరెన్స్ వెబ్‌సైట్ చెప్పినట్లుగా, “సెవెంత్-డే అడ్వెంటిస్ట్ నమ్మకాలు మీ మొత్తం జీవితాన్ని విస్తరించడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. పరిశుద్ధ గ్రంథాలలో దేవుని ప్రతిమను చిత్రీకరించిన లేఖనాల నుండి వృద్ధి చెందుతూ,

Long right arrow Read More