“నా చర్చిలోని ఇతర వ్యక్తులు నా గురించి శ్రద్ధ వహిస్తారు:” డివిజన్ (విభజన )వారీగా డేటాను వీక్షించడం

చర్చి చాలా మంది సభ్యులతో కూడిన ఒక శరీరం; అది ప్రతి దేశం, బంధువులు, భాష మరియు ప్రజల నుండి పిలువబడుతుంది. క్రీస్తులో మనం కొత్త సృష్టి; జాతి, సంస్కృతి, అభ్యాసం మరియు జాతీయత యొక్క భేదాలు మరియు ఉన్నత మరియు తక్కువ, ధనిక మరియు పేద, మగ మరియు ఆడ మధ్య తేడాలు మన మధ్య ఉండకూడదు. మనమందరం క్రీస్తులో సమానంగా ఉన్నాము, ఆయన ఒక ఆత్మ ద్వారా మనలను ఆయనతోను, మరియు ఒకరితో ఒకరిని ఒకటిగా బంధించాడు; మనము పక్షపాతం లేదా స్వార్థం లేకుండా సేవ చేయాలి మరియు సేవ చేయ్యించుకోవాలి. [1]

విశ్వాసులుగా మనకు లభించే గొప్ప ఆశీర్వాదాలలో ఒకటి ప్రేమ మరియు మద్దతు; ఇవి మనము మన చర్చి కుటుంబం నుండి పొందగలుగుతున్నాము: మనం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ప్రోత్సాహకరమైన మాట, మనం అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు భోజనం తీసుకురావడం, మనం తడబడినప్పుడు మన కోసం దేవుడు ఉన్నాడని ప్రేమతో కూడిన అభయం. పతనమైన జీవులుగా ఉన్నప్పటికీ, “ప్రజలందరికీ, ప్రత్యేకించి విశ్వాసుల కుటుంబానికి చెందిన వారికి మేలు చేయమని” పౌలు చేసిన విజ్ఞప్తికి అనుగుణంగా జీవించడంలో మనం తరచుగా విఫలులమౌతున్నాము. (గలతీయులు 6:9-10, NIV).

చరిత్ర, గణాంకాలు, పరిశోధన అంశాలను భద్రపరుచు కార్యాలయం చర్చిని విడిచిపెట్టిన చాలా మంది వ్యక్తులు సిద్ధాంతపరమైన సమస్యల కారణంగా అలా చేయలేదు కానీ వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాల కారణంగా; ప్రత్యేకించి చర్చి కుటుంబంలో ఉన్నవారి వలన అలా చేశారని కనుగొన్నారు. దాదాపు 60% వ్యక్తుల నుండి వచ్చిన సమాధానాలు యీ విధంగ ఉన్నాయి: “బాధపడేవారిపట్ల కనికరం లేకపోవడం,” “ఒకరితో ఒకరికి సరిపడకపోవటం,” సంఘంలో సంఘర్షణ,” మరియు “సభ్యులు, లేదా నాయకుల నైతిక వైఫల్యాలు”.[2]

ఒకరినొకరు సంరక్షించుకోవడం పై ప్రపంచ డేటా (పరిమాణాలు)

2017–2018 ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణ బృందం (2017–18 GCMS) చర్చి సభ్యులను తమ చర్చిలోని ఇతర వ్యక్తులు తమ పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తున్నారని వారు భావిస్తున్నారా అని అడిగారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, చాలా మంది చర్చి సభ్యులు (80%) తమ చర్చిలోని ప్రజలు తమ పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తున్నట్లు భావించారు. ఐదుగురిలో ఒకరు (15%) కంటే తక్కువ మంది అస్పష్టంగా ఉన్నారు మరియు పది మందిలో ఒకరు (6%) కంటే తక్కువ మంది తమను ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదని భావించారు.

విభజన ద్వారా డేటాను క్రాస్-టేబుల్ చేసినప్పుడు, తమ చర్చిలోని ఇతర వ్యక్తులు తమ పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తున్నట్లు నివేదించిన వారిలో ఉత్తర అమెరికా విభాగం (NAD) మరియు ఉత్తర ఆసియా-పసిఫిక్ డివిజన్ (NSD) అత్యధిక శాతం కలిగి ఉన్నాయని వెల్లడైంది (87 %), దక్షిణాసియా విభాగం (SUD) (86%)లో ఉన్నవారు దగ్గరగా ఉన్నారు. ఇంటర్-అమెరికన్ డివిజన్ (IAD) తమ చర్చిలోని వ్యక్తులు తమ పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తున్నట్లు భావించిన అతి తక్కువ శాతం (73%) సభ్యులను నివేదించింది.

ఇంటర్-అమెరికన్ డివిజన్ (IAD) నుండి ప్రతివాదులు కూడా “నా చర్చిలోని ఇతర వ్యక్తులు నా పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తారు” అనే ప్రకటనతో ఏకీభవించని అత్యధిక శాతం (10%) మందిని నివేదించారు. ప్రకటనతో ఏకీభవించని సభ్యుల్లో యూరో-ఆసియా విభాగం (ESD) అత్యల్ప శాతం (3%) కలిగి ఉంది. అదే సమయంలో, మూడు విభాగాలు-సదరన్ ఆసియా-పసిఫిక్ (SSD), ESD మరియు దక్షిణ అమెరికా విభాగం (SAD) అత్యధిక శాతం సభ్యులను కలిగి ఉన్నాయి, అవి ఖచ్చితంగా తెలియవు (18%).

ప్రపంచవ్యాప్తంగా, చాలా మంది సభ్యులు (80%) తమ చర్చి కుటుంబం తమను చూసుకుంటున్నట్లు భావించారని దేవుడిని స్తుతించండి. అయితే ఇతరులు తమ గురించి పట్టించుకుంటారో లేదో ఖచ్చితంగా తెలియని సభ్యుల సంఖ్య (సగటు 13%) లేదా వారి చర్చిలో ఇతరులు తమ గురించి పట్టించుకోని (సగటున 5%) సభ్యుల సంఖ్య గురించి ఏమిటి? మనం వాటిని మరచిపోకూడదు, వాటిపై దృష్టి పెట్టాలి. ఒంటరిగా ఉండే మరియు నిజమైన సంబంధాలు మరియు స్నేహాల కోసం వెతుకుతున్న మన చర్చిలకు హాజరయ్యే వ్యక్తులను మనం చూడగలిగేలా మనకు కళ్ళు మరియు హృదయాలను తెరిచి ఉంచుదాం. క్రీస్తు ప్రేమను చర్యలో పంచుకుందాం మరియు మన స్థానిక చర్చిలలోని ఇతర సభ్యులతో స్నేహాన్ని పెంచుకుందాం. మనం సన్నిహితంగా ఉండి ఒకరికొకరు మద్దత్తు ఇద్దాం. మనమందరం క్రీస్తులో ఒకే శరీరం; మనలో ఒకరు బాధపడినప్పుడు, మనమందరం బాధపడతాము; ఒకరు సంతోషించినప్పుడు, మనమందరం సంతోషించాలి.


ఇది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చర్చి మినిస్ట్రీ సహకారంతో రూపొందించబడింది (Institute of Church Ministry).

8/30/23 వ తేదీన ASTR (చరిత్ర, గణాంకాలు, పరిశోధన అంశాలను భద్రపరుచు కార్యాలయం) ద్వారా ప్రచురించబడింది.


[1] General Conference of Seventh-day Adventists. (2020). 28 fundamental beliefs.

https://www.adventist.org/wp-content/uploads/2020/06/ADV-28Beliefs2020.pdf

[2] Trim, D. (2019). Building healthy relationships with members and former members. Nurture and

Retention Summit: Discipling, Nurturing, and Reclaiming.

https://www.adventistresearch.info/wp-content/uploads/Compressed-N-R-Summit-2019-presentation-compressed.pdf