ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవడం

బ్లాగ్ జూన్ 29, 2022

“ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవుడిగా మారినప్పుడు, అతను కేవలం స్థానిక చర్చిలో చేరడు, ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వత పెరగడానికి ఇది మంచి అలవాటు. అతను స్థానిక చర్చిలో చేరాడు ఎందుకంటే ఇది క్రీస్తు అతనిని-క్రీస్తు శరీరంలో సభ్యునిగా చేసిన దాని యొక్క వ్యక్తీకరణ.” – మార్క్ డెవెర్

క్రీస్తు దేహంలో సభ్యుడిగా ఉండడం అంటే మనం ఆత్మీయంగా అభివృద్ధి చెందడం మరియు పరిపక్వత కోసం కలిసి కృషి చేయడం. అయితే, ఇది ఆచరణాత్మకంగా ఎలా కనిపిస్తుంది? గ్లోబల్ చర్చ్ మెంబర్ సర్వే (GCMS) 2013 సంవత్సరములోనూ మరియు 2017–2018 సర్వే లోనూ ఈ ముఖ్యమైన అంశం గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రశ్నలు అడిగారు.

2013 GCMS వర్సెస్ (విరుద్ధంగా) 2017–18 GCMS: మతపరమైన పోరాటాలతో ఇతరులకు సహాయం చేయడం

గలతీయులకు 6:2లో, “ఒకరి భారములను మరొకరు మోయండి, కాబట్టి క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చండి” అని మనకు చెప్పబడింది. ఇక్కడ
రచయిత నిస్సందేహంగా, రోజువారీ భారాలను మాత్రమే కాకుండా, ఆధ్యాత్మిక భారాలను కూడా నెరవేర్చమని ఉద్దేశిస్తున్నాడు. కాబట్టి, క్రైస్తవ సంఘంలో ఉండటంలో ముఖ్యమైన భాగం ఏ విధంగానైనా కష్టపడుతున్న వారితో కలిసి జీవించడం, మరియు వారికి చేయుతనివ్వడం.

గ్లోబల్ చర్చ్ మెంబర్ సర్వే (GCMS) 2013 సంవత్సరములోనూ మరియు 2017–2018 సర్వే లోనూ “మతపరమైన పోరాటాలలో ఇతరులకు సహాయం చేస్తున్నారా” అని సభ్యులను అడిగారు. 2013 అధ్యయనంలో, ప్రతివాదులు ముగ్గురిలో ఇద్దరు తమ ఆధ్యాత్మిక పోరాటాలలో ఇతరులకు తరచుగా లేదా కొంత తరచుగా సహాయం చేశామని పంచుకున్నారు. మరో త్రైమాసికంలో దాదాపు (22%) ప్రతివాదులు తాము కొన్నిసార్లు ఆధ్యాత్మికంగా కష్టపడుతున్న ఇతరులకు సహాయం చేశామని అంగీకరించారు.

2017–18 GCMSలో ఇదే స్టేట్‌మెంట్‌కు ప్రతిస్పంధించమని సభ్యులను అడిగినప్పుడు, కొంచెం తక్కువ (64%) సభ్యులు తమ మతపరమైన ప్రశ్నలు మరియు పోరాటాల విషయంలో ఇతరులకు తరచుగా లేదా కొంత తరచుగా సహాయం చేశారని మరియు 21% మంది కొన్నిసార్లు అలా చేశారని చెప్పారు. ఎక్కువ శాతం మంది (2017-18లో 8% మరియు 2013లో 5%) తాము ఇతరులకు అలాంటి సహాయం అందించలేదని అంగీకరించారు.

మతపరమైన ప్రశ్నలు మరియు పోరాటాలలో సభ్యులు ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో తగ్గుదల ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆదర్శవంతంగా, ఇది చర్చి పరిపాలన మరియు సభ్యుల కోసం చర్యకు పిలుపుగా ఉపయోగపడుతుంది మరియు చాలా ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణకు అవగాహనను తీసుకురావాలి.

2017–18 GCMS: (గ్లోబల్ చర్చి మెంబర్ సర్వే ) ఇతర చర్చి సభ్యుల ఆధ్యాత్మిక వృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడం

హెబ్రీయులు 10:24లో, రచయిత క్రైస్తవులను “ప్రేమకు మరియు సత్కార్యాలకు ఒకరినొకరు ఎలా ప్రేరేపించుకోవాలో ఆలోచించండి” అని ఉద్బోధించాడు. “కొందరికి అలవాటైనట్లుగా, ఒకరినొకరు దర్శించుకోవడం విస్మరించకుండా, ఒకరినొకరు ఇంకా ఎక్కువగా ప్రోత్సహించుకొండి, ఆ రోజు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ” అని కూడా మనము ప్రోత్సహించబడ్డాము. ఒకరినొకరు ఆధ్యాత్మికంగా నిర్మించుకోవడం చర్చి సమూహం జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం!

2017–18 GCMS (గ్లోబల్ చర్చి మెంబర్ సర్వే )సభ్యులు తమ ఆధ్యాత్మిక పోరాటాలలో ఇతరులకు ఎలా సహాయం చేశారనే దాని గురించి లోతుగా చర్చించారు. గత 12 నెలల్లో ప్రతి వారం లేదా మరింత తరచుగా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి పావువంతు (28%) మంది సభ్యులు మరొక చర్చి సభ్యుడు మద్దతు ఇచ్చారని ఈ సర్వే నిర్ధారించింది, అయితే మరో 14% మంది దాదాపు ప్రతి వారం అలా చేశారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అదే సంఖ్య-ప్రతివాదులలో పది మందిలో ఒకరు (14%)-గత సంవత్సరంలో, వారు మరొక చర్చి సభ్యుని ఆధ్యాత్మిక వృద్ధికి ఎన్నడూ మద్దతు ఇవ్వలేదని ఒప్పుకున్నారు.

2017–18 GCMS (గ్లోబల్ చర్చి మెంబర్ సర్వే ): సభ్యుల సంరక్షణలో పెరుగుతున్న ప్రమేయం

“నేను మిమ్మును ప్రేమించినట్లు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొనుడి.” (యోహాను 15:12) అని యేసు మనకు ఆజ్ఞాపించాడు. ఇతర సభ్యుల పట్ల ప్రేమ అనేది పరిస్థితిని బట్టి భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఒక విషయం స్పష్టంగా ఉంది: మన చుట్టూ ఉన్నవారి పట్ల శ్రద్ధ వహించడంలో మనం పాలుపంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

2017–18 GCMS (గ్లోబల్ చర్చి మెంబర్ సర్వే ) కి ప్రతిస్పందించిన వారిని, వారు స్థానిక చర్చి సభ్యుల సంరక్షణ మరియు పోషణలో వారి స్వంత వ్యక్తిగత ప్రమేయాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని (పెంచడం లేదా తగ్గించడం) లేదా తగిన స్థాయిలో ఉందని వారు నమ్ముతున్నారా, అని అడిగారు. దాదాపు మూడవ వంతు (30%) మంది ప్రతివాదులు తమ ప్రమేయాన్ని బాగా పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని, మరో 42% మంది కొంతమేరకు పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని పంచుకున్నారు. ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరు (20%) మాత్రమే ఇతర చర్చి సభ్యుల సంరక్షణ మరియు పోషణలో తమ ప్రమేయం సరైన స్థాయిలో ఉందని భావించారు. చాలా తక్కువ శాతం మంది ఇతర సభ్యుల పట్ల తమ వ్యక్తిగత సంరక్షణ మరియు పోషణ తగ్గాలని భావించారు.

ప్రపంచవ్యాప్త చర్చిలోని చాలా మంది సభ్యులు ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్నలు మరియు పోరాటాలతో ఇతర సభ్యులకు సహాయం చేస్తామని వాగ్దానం చేయటమే కాకుండా వారు ఇతర సభ్యులు క్రీస్తువారితో సన్నిహితంగా ఎదగడంలో సహాయ పడ్డారు. అయితే చాలా మంది సభ్యులు అలాంటి కార్యకలాపాలలో తాము తక్కువగా పాల్గొన్నట్లు అంగీకరించారు.
కృతజ్ఞతగా, చాలా మంది సభ్యులు ఇతర సభ్యుల పోషణ మరియు సంరక్షణలో తమ ప్రమేయాన్ని మెరుగు పరచుకోవాల్సిన అవసరాన్ని గ్రహించారని కూడా పంచుకున్నారు.

ఇతరుల ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలలో మీ స్వంత ప్రమేయాన్ని మీరు పరిగణించినప్పుడు, మిమ్మల్ని మీరు స్థాయిలో నిలుపుకో గల్గుతారు?
మీరు తరచుగా ఇతరులకు వారి వ్యక్తిగత మతపరమైన పోరాటాలకు సహాయం చేస్తారా? ఎవరైనా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి సహాయం చేయడానికి మీరు కట్టుబడి ఉన్నారా? స్థానిక చర్చి సభ్యుల సంరక్షణ మరియు పోషణలో మీ ప్రమేయం సరైన స్థాయిలో ఉందని మీరు భావిస్తున్నారా? మీ చుట్టూ ఉన్న వారితో మరియు మీ స్థానిక చర్చిలో మీరు ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో పరస్పర చర్య చేస్తున్నప్పుడు సానుకూల మార్పులు చేయడానికి ఈ ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తాయని మేము ఆశిస్తున్నాము మరియు ప్రార్థిస్తున్నాము.

మొత్తం నమూనాపై మరిన్ని పరిశోధన ఫలితాల కోసం దయచేసి Meta-Analysis report (మెటా-విశ్లేషణ నివేదికను చూడండి).


Institute of Church Ministry ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చర్చి మినిస్ట్రీ సహకారంతో రూపొందించబడి

06-29-2022న ASTR ( ద్వారా ప్రచురించబడింది