నా చర్చి మరియు సంఘంలో దాని కీర్తి: పార్ట్ 1

బ్లాగ్ జూలై 13, 2022

దీని తరువాత, నేను చూశాను, మరియు, ఇదిగో, అన్ని దేశాలు, మరియు జాతులు, మరియు ప్రజలు మరియు భాషల నుండి ఎవరూ లెక్కించలేని గొప్ప సమూహం, తెల్లని వస్త్రాలు ధరించి మరియు అరచేతులలో తాటి కొమ్మలు పట్టుకొని సింహాసనం ముందు మరియు గొర్రెపిల్ల ముందు నిలబడింది. వారు; “సింహాసనం మీద కూర్చున్న మన దేవునికి మరియు గొర్రెపిల్లకు రక్షణ” అని బిగ్గరగా అరిచారు. – ప్రకటన 7:9–10,

ప్రకటన పుస్తకంలో, స్వర్గం గురించి ఒక అందమైన చిత్రం చిత్రించబడింది. ప్రతి జాతి, తెగ, ప్రజలు మరియు భాషల ప్రజలు యేసు ముందు నిలబడి, ఆయనను కీర్తిస్తున్నారు. (దీనిని చిత్రీకరించడానికి మీకు గూస్‌బంప్‌లను ఇస్తుంది, (చర్మం గగ్గుర్తి పడేలా చేస్తుంది) కాదా? స్వర్గంలోని ఈ దృశ్యాన్ని అపొస్తలుడైన జాన్ వర్ణించడం ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది: స్వర్గంలోని ప్రజల సమూహం ప్రపంచ జనాభా వలె విభిన్నంగా ఉంటుంది.

కానీ మనం సంఘంలో పాలు పంచుకోవడాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఈ వైవిధ్యాన్ని సాధించగలమని కలలు కనలేము. దీని అర్థం కేవలం సువార్త ప్రచారం ద్వారా మాత్రమే కాదు, ఇతర రూపాల (ఇతర మార్గాల ) ద్వారా కూడా. దేవుని కుటుంబంలోకి కొత్త ముఖాలను తీసుకురావడానికి సమాజంలో పాలుపంచుకోవడం మరియు సంబంధితంగా ఉండడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన మొదటి అడుగు. ఇది అన్ని తరువాత, యేసు ఎలా పరిచర్య చేసాడు, కాదా?

ప్రజలను చేరవేయడంలో క్రీస్తు పద్ధతి మాత్రమే నిజమైన విజయాన్ని ఇస్తుంది. రక్షకుడు వారి మంచిని కోరుకునే వ్యక్తిగా మనుష్యులతో కలిసిపోయాడు. ఆయన వారి పట్ల తన సానుభూతిని చూపించాడు, వారి అవసరాలను తీర్చాడు మరియు వారి విశ్వాసాన్ని గెలుచుకున్నాడు. అప్పుడు ఆయన వారిని, “నన్ను అనుసరించండి” అని చెప్పాడు.[1]

2013 GCMS (గ్లోబల్ చర్చ్ మెంబర్ సర్వే) విరుద్ధంగా 2017–18 GCMS (గ్లోబల్ చర్చ్ మెంబర్ సర్వే): మతపరమైన పోరాటాలతో ఇతరులకు సహాయం చేయడం

2013 గ్లోబల్ చర్చ్ మెంబర్ సర్వే (GCMS)లో ప్రతివాదులు తమ చర్చి మరియు సంఘంలో దాని పాత్ర గురించి గర్వపడుతున్నారా అని అడిగారు. సగానికి పైగా (52%) ప్రతివాదులు సమాజంలో తమ చర్చి పాత్ర గురించి తాము ఎల్లప్పుడూ గర్విస్తున్నామని పంచుకున్నారు మరియు దాదాపు మూడవ (31%) మంది వారు తరచుగా గర్వపడుతున్నారని ప్రతిస్పందించారు. ఇది ఐదుగురు సభ్యులలో నలుగురు స్థానిక కమ్యూనిటీలలో తమ చర్చిల పాత్రను సానుకూలంగా అంచనా వేస్తుంది. చాలా తక్కువ శాతం (4%) మాత్రమే తమ సంఘంలో తమ చర్చి పాత్ర గురించి గర్వించలేదని అంగీకరించారు.

2017–18 GCMS (గ్లోబల్ చర్చ్ మెంబర్ సర్వే) లో ఇలాంటి ప్రశ్నకు ప్రతిస్పందించమని సభ్యులను అడిగినప్పుడు—“నా చర్చి మరియు నా సంఘంలో దాని పాత్ర మరియు ఖ్యాతి గురించి నేను గర్వపడుతున్నాను”—దాదాపు అదే సంఖ్య– ఐదుగురు సభ్యులలో నలుగురు (79%) ప్రతిస్పందించారు. వారిలో నలుగురు— ఈ ప్రకటనతో ఒక డిగ్రీ లేదా మరొకటి అంగీకరించారు. అయితే, 13% మంది తమకు ఖచ్చితంగా తెలియదని పంచుకున్నారు మరియు 7% మంది అంగీకరించలేదు. రెండు సర్వేల మధ్య ర్యాంకింగ్ కేటగిరీలు (శ్రేణి/ తరగతి వర్గాలు)వేర్వేరుగా ఉన్నప్పటికీ, 2017–18లో తమ చర్చి కమ్యూనిటీ పాత్ర మరియు ఖ్యాతి గురించి సభ్యులు కొంచెం సానుకూలంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది కమ్యూనిటీలో మరింత ఎక్కువగా పాల్గొనడానికి మాత్రమే కాకుండా, అలా చేయడానికి చర్చి సభ్యుల ఆలోచనలను వినడానికి స్థానిక చర్చి నాయకులకు ఇది ఖచ్చితంగా దేవుని పిలుపు
అనిపిస్తోంది.

2017–18 GCMS: సంస్కృతులు, వంశాలు, తెగలు మరియు మతం అంతటా సమాచారం అందించుట

2013 GCMS 2017–18 GCMS (గ్లోబల్ చర్చి మెంబర్ సర్వే) లో చేర్చబడిన మరో ప్రశ్న, సంస్కృతులు, వంశాలు, తెగలు మరియు మతాలకు సంబంధించిన విషయాలు అంతటా సమర్థవంతంగా సమాచారం అందించ గల సామర్థ్యాన్ని తమ స్థానిక చర్చి కలిగి ఉందని ఉందా అని ప్రతివాదులను అడిగారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతివాదులు సగానికి పైగా (60%) తమ చర్చి సమర్థవంతంగా సమాచారం అందించ గల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని ఒక డిగ్రీ లేదా మరొకదానికి అంగీకరించారు; అయినప్పటికీ, ప్రతివాదులలో నాలుగింట ఒక వంతు (24%) వారు ఖచ్చితంగా లేరని అంగీకరించారు. ఈ విషయానికొస్తే, ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరు (16%) కంటే కొంచెం తక్కువ మంది ఈ ప్రకటనతో ఏకీభవించలేదు-అంటే వారి స్థానిక చర్చి సంస్కృతులు, వంశాలు, తెగలు మరియు మతాల అంతటా సమర్థవంతంగా సమాచారం అందించ గల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని వారు విశ్వసించలేదు. అన్వేషణకు సంబంధించిన ఇది చర్చిలను మరింత కలుపుకొనిపోవడానికి మరియు చర్చి వెలుపల ఉన్న వారితో వారి విస్తరణ మరియు సమాచారం అందించే పద్ధతిని అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రేరేపించాలి.

ఈ విధంగా, ఈ అధ్యయనాలలో, చర్చి సభ్యులలో ఎక్కువ మంది స్థానిక సంఘాలలో తమ చర్చిల యొక్క పాత్ర మరియు ఖ్యాతితో పాటు వివిధ సాంస్కృతిక, జాతి, మరియు మతపరమైన అడ్డంకులను అధిగమించే సామర్థ్యం వారి చర్చిలలో ఉందని వారు గర్వపడ్డారు. అయినప్పటికీ, 2013 అధ్యయనంతో పోలిస్తే 2017-18 GCMS (గ్లోబల్ చర్చి మెంబర్ సర్వే) లో తమ చర్చి కీర్తి, మరియు పాత్ర గురించి కొంచెం తక్కువ మంది గర్వపడ్డారు. అదనంగా, వివిధ వ్యక్తుల అడ్డంకులను దాటి వారి చర్చి యొక్క విజయవంతమైన సమాచారం అందించ గల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందన్న విషయం
గురించి ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు ఖచ్చితంగా తెలియలేదు అని, లేదా విభేదించారు. మనం యేసు రెండవ రాకడ కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు, దేవుని కుటుంబంలోకి ఆత్మలను తీసుకురావడానికి మనం విరామంగా కృషి చేస్తూ ఉండాలి. సంఘంలో నిమగ్నమై ఉండటం, మరియు పదుగురికి వాక్యం అందించటము లో నిమగ్నమై ఉండటం, ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో సహాయపడే రెండు దశలు.
మరనాతా! (ప్రభువైన యేసు, రండి.)

మొత్తం నమూనాపై మరిన్ని పరిశోధన ఫలితాల కోసం, దయచేసి మెటా-విశ్లేషణ (Meta-Analysis report) నివేదికను చూడండి. 


ఇది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చర్చి మినిస్ట్రీ (Institute of Church Ministry) సహకారంతో రూపొందించబడి,

06-29-2022న ASTR (చరిత్ర, గణాంకాలు, పరిశోధన అంశాలను భద్రపరుచు కార్యాలయం) ద్వారా ప్రచురించబడింది


[1] Ellen G. White, The Ministry of Healing, pp. 143, 144)

చిత్ర క్రెడిట్: Food donation photo created by freepik – www.freepik.com